STYRET I NOFAG

Styret i Norsk Forening for Farlig Gods velges av årsmøtet, som er NOFAG sitt øverste organ.
Årsmøtet pleier å avholdes samtidig med Farlig Gods Konferansen, som regel på slutten av første dag.

Alle medlemmer kan delta på årsmøtet i NOFAG.
Kai V. Berg - Norsk Trafikksikring AS
Styreleder Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Kai V. Berg har erfaring med arbeid ute på vei helt fra han begynte arbeidskarrieren, og har har alltid drevet med veirelatert arbeid. 20 års direkte erfaring fra entreprenør og veivedlikeholdsarbeid.
Han har samtidig drevet med kurs i arbeidsvarsling formelt fra kursholderordningen ble innført. 
Kai har de siste 10 årene avholdt ca. 100-150 kurs i året, med 2-5000 elever i året, og har dermed en betydelig kompetanse innen dette fagområdet.
99487313
Terje Høyem - Forsvaret
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Terje Høyem har vært ansatt i Forsvaret i en årrekke, og har jobbet med opplæring innen mange forskjellige fagområder. Han har stor interesse av fagområdet arbeidsvarsling gjennom sin stilling i bergingsseksjonen på Sessvollmoen.
90587984
Tom Brekke - Trafikksikring AS
Nestleder Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Tom Brekke kommer fra selskapet Trafikksikring AS, og har i rundt 25 år drevet med opplæring innen arbeidsvarsling.
90137673
Torkil H. Aschehoug - Advokat GRETTE AS
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Thorkil H. Aschehoug er advokat/partner i Advokatfirmaet Grette AS, hvor han leder Grettes arbeidslivsavdeling. I tillegg til arbeidsrettslig rådgivning, bistår han bedrifter i bygg- og anleggsbransjen med SHA/HMS-tematikk, byggherreforskriften, ulykkesgranskning og oppfølging i saker relatert til Arbeidstilsyn og politi. Han har tidligere vært fagsjef HMS i Byggenæringens landsforening (NHO), og sitter også som medlem av Diskrimineringsnemnda.
Bente Merethe Skjetne
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Bente Skjetne har meget bred efaring fra fagområdet, blant annet som Nasjonal avdelingssjef Trafikk i Securitas Norge. Bente har tidligere erfaring som avdelingsdirektør i Norsk Akkreditering samt en rekke direktør- og lederstillinger i Statens Vegvesen - Vegdirektoratet. Hun har også gjennom flere ulike roller jobbet med kompetansekrav, trafikksikkerhet og forebygging i veitrafikken.
90758802
Helge Olsen - Euroconsult AS
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Helge Olsen er styreleder i Euroconsult AS og har arbeidet med arbeidsvarsling i en årrekke. Han har hatt kurs i arbeidsvarsling siden 1989. Forøvrig har Helge hatt kurslederopplæring og HMS opplæring i rundt 30 år. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor.
Stian Auen - Brødrene Dahl Samferdsel
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Stian Auen kommer fra Brødrene Dahl Samferdsel, som ble opprettet i 2009 som en del av Brødrene Dahls satsning mot å øke sortimentet overfor spesielt entreprenører og kommuner. BD Samferdsel har lokaler i Våleveien i Holmestrand.
Nils Anders Holte - Hæhre Entreprenør AS
Styremedlem i Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Nils Anders Holte jobber som Fagleder Trafikk /Senior Rådgiver HMSK i Hæhre Entrepenør AS.
98877635
Gro Hornes - Veidekke
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Gro Hornes er HMS-leder Drift og vedlikehold i Veidekke.
Mer info kommer.
Erik Johansen - FORSVARET
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Mer info kommer.