Bransjegruppe Arbeidsvarsling endrer navn og utvider fagområdet

20.09.2022
Styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling har besluttet at gruppen skal endre navn og utvide sitt arbeids- og fagområde.
Styret gjennomførte 20/9 endring av navn på Bransjegruppe Arbeidsvarsling, i henhold til styrevedtak i forrige styremøte.

Nytt navn ble da i hh til vedtak «Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid» som da skal være dekkende for gruppens utvidede mandat/arbeidsfelt.
Bransjegruppen har dermed tatt et meget viktig steg i retning av å være fullt ut dekkende for fagområdet "sikkert veiarbeid".

Dette er en avgjørelse etter lengre tids diskusjon der innspill fra sentrale aktører i bransjene har vært viktig.

Bransjegruppen begynte som kjent med hovedfokus på fagområdet Arbeidsvarsling.
Etter et år så var gruppen likeverdig engasjert innen Arbeidsvarsling og trafikkdirigering, og hadde en rekke konstruktive møter med myndighetene.
Nå tar altså gruppen steget videre og vil favne blant annet regelverk i arbeidsområdet, tekniske krav, forskrifter og standarder mm. 

Navneendring er gjennomført på www.noorsi.no 

Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid har i dag lansert ny webside, kan velges direkte fra www.noorsi.no eller direkte på www.sikkertveiarbeid.no .

Den nye websiden gir veldig mange nye muligheter for en effektiv informasjonsflyt, da den er krysspublisert både imot noorsi.no og NOORSI sitt CRM system.
Blant annet kommer det innlogging til egen portal for deling og diskusjon.

Gruppen vil øke sitt aktivitetsnivå betydelig fremover.
 
Sikkert Veiarbeid

SISTE NYTT