Top Image

Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid er for alle som vil at arbeid på og langs vei skal foregå sikkert!

Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid

  • Hvem er Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid

Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid, er en bransjegruppe for firma og personer som driver med kurs innen arbeidsvarsling, trafikkdirigering, teknisk veisikring eller veiarbeid generelt.


Mange av medlemmere er foretak og personer som driver med arbeidsvarsling, men det er åpnet opp for at alle som har tilknytning til veiarbeid kan bli medlemmer.
 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i at arbeid på og langs veis skal foregå sikkert!

Styret har besluttet gruppens tre fagområder slik:

  • Arbeidsvarsling
  • Trafikkdirgering
  • Tekniske krav, regelverk, forskrifter, standarder, kontrakter


Arbeidsvarsling, og opplæring arbeidsvarsling er et fagområde som bransjegruppen er sterkt engasjert i. Bransjegruppen ble startet i 2018 og hovedformålet var i starten å ivareta interessene til alle de som er involvert i fagområdet, herunder både kursholdere/instruktører og bransjen for øvrig. Det er et stort antall instruktører i Norge som arbeider med slike kurs og det er et stort antall personer som får opplæring årlig. Innenfor arbeidsvarsling ligger det flere typer kurs i trinn-rekkefølge, under Statens Vegvesen som myndighet, se fagportal.

Trafikkdirigering henger sammen med Arbeidsvarsling og har vært et viktig fagområde som gruppen har jobbet med.

Bransjegruppen har hatt en rekke møter med Statens Vegvesen og har vært svært aktiv opp mot myndighetene.

Faggruppen har medlemmer fra store industribedrifter,opplæringsvirksomheterog firma innen trafikkdirigering samt forsvaret.  

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID opptar virksomheter og dertil ansatte personer innen eksempelvis arbeidsvarsling, trafikkdirigering eller veiarbeid generelt som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet "sikkert veiarbeid" og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av sikkert veiarbeid bli medlem.
Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Innmeldingsskjema
Side Image

Organisering

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID er en del av NOORSI.
Bransjegruppen er en bransjegruppe i NOORSI med eget styre.

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID drives i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI.

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år viktige saker og prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Årsmøtet velger hovedstyret i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID er en bransjegruppe innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for bransjegruppens aktiviteter.

Gå til NOORSI