STYRET I Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid

Kontaktinformasjon til styret og daglig leder i Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid.
Styret i Bransjegruppe Veiarbeid er bransjegruppen sitt øverste fagorgan.

Styret i Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid settes sammen av personer med høy kompetanse fra hele hele landet, som driver innen fagområdene som bransjegruppen dekker.


Styret pleier å bestå av inntil 9 personer som er eksperter fra respektive fagområder og har interesse for bransjen.
  • Arbeidsvarsling
  • Trafikkdirigering
  • Teknisk regelverk og tekniske standarder

Gruppen skal ha et styre bestående av personer fra opplæringsvirksomheter, trafikkdirigeringsfirma, større entrepenører, leverandører av teknisk rådgving og teknisk utstyr.
Kai V. Berg - Norsk Trafikksikring AS
Styreleder Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Kai V. Berg har erfaring med arbeid ute på vei helt fra han begynte arbeidskarrieren, og har har alltid drevet med veirelatert arbeid. 20 års direkte erfaring fra entreprenør og veivedlikeholdsarbeid.
Han har samtidig drevet med kurs i arbeidsvarsling formelt fra kursholderordningen ble innført. 
Kai har de siste 10 årene avholdt ca. 100-150 kurs i året, med 2-5000 elever i året, og har dermed en betydelig kompetanse innen dette fagområdet.
99487313
Audun T. Sætre - Forlagssjef LSI
Daglig leder Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Audun T. Sætre har var Adm Direktør i NOORSI gjennom18 år og er daglig leder for mange av bransjegruppene i NOORSI.
92447998
Torkil H. Aschehoug - Partner i Sands advokatfirma DA
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Thorkil H. Aschehoug er advokat/partner i SANDS Advokatfirma DA, hvor han tilhører firmaets arbeidsrettsavdeling. I tillegg til arbeidsrettslig rådgivning, bistår han bedrifter i bygg- og anleggsbransjen med SHA/HMS-tematikk, byggherreforskriften, ulykkesgranskning og oppfølging i saker relatert til Arbeidstilsyn og politi. Han har tidligere vært fagsjef HMS i NHO Byggenæringen, og også sittet som medlem av Diskrimineringsnemnda.
908 09 877
Helge Olsen - Euroconsult AS
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Helge Olsen er styreleder i Euroconsult AS og har arbeidet med arbeidsvarsling i en årrekke. Han har hatt kurs i arbeidsvarsling siden 1989. Forøvrig har Helge hatt kurslederopplæring og HMS opplæring i rundt 30 år. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor.
Stian Auen - Brødrene Dahl Samferdsel
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Stian Auen kommer fra Brødrene Dahl Samferdsel, som ble opprettet i 2009 som en del av Brødrene Dahls satsning mot å øke sortimentet overfor spesielt entreprenører og kommuner. BD Samferdsel har lokaler i Våleveien i Holmestrand.
Nils Anders Holte - Hæhre Entreprenør AS
Styremedlem i Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Nils Anders Holte jobber som Fagleder Trafikk /Senior Rådgiver HMSK i Hæhre Entrepenør AS.
94828344
Gro Hornes - Veidekke
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Gro Hornes er HMS-leder Drift og vedlikehold i Veidekke.
Mer info kommer.
Erik Johansen - FORSVARET
Styremedlem Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid
Mer info kommer.