Medlemsfordeler

Som medlem i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID får du en rekke fordeler. Dersom du jobber med arbeidsvarsling, trafikkdirigering eller annet veiarbeid, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.
Medlemsfordeler

Som medlem i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID får du en rekke muligheter og fordeler. Dersom du jobber med eksempelvis arbeidsvarsling, trafikkdirigering eller annet veiarbeid, kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid, noe som er svært viktig for deg. Du kan påvirke rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt gjennom det arbeid som gjøres i foreningen. I tillegg er det en rekke andre fordeler du får som medlem.

EKSEMPEL

Rimelige kurs
Medlemmene i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har de aller beste prisene på kurs i NOORSI skolen. For noen instruktører er det blant annet interessant å utvide porteføljen med andre fagområder og da er NOORSI skolen svært relevant.

Rimelige konferanser
Medlemmene i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har de aller beste prisene på alle relevante fag-konferanser.

Økomomiske fordeler
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har landets beste avtaler og har skaffet medlemmene de aller beste prisene på eksempelvis læremateriell. Vi har avtaler med alle forlag om de beste rabatter, eksempelvis hos Fagbokforlaget får medlemmene 20% rabatt. Gode rabatter oppnås også hos, Fokaa, Angerman, LSI, MA System og mange andre.

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene.

På www.materiellportalen finner man materiell til medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag mot forlag eller andre leveranører.

FORSIKRING
Medlemmene får også en rekke andre økonomiske fordeler, herunder skreddersydde forsikringsløsninger for instruktører, som er svært prisgunstige og tilpasset bransjene.

NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører gjennom Gjensidige forsikring. Forsikringene er skreddersydd instruktørenes behov for dekning.


HOTELLAVTALE
Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEIDE rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Kompetansebevis
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har eget kompetanseregister gjennom NOORSI dersom man driver med sertifisert eller dokumentert opplæring, dette gjennom Nasjonalt Kompetanseregister, der medlemmene gjerne sparer store beløp hvert år, i forhold til å kjøpe hos etablerte bevisregister som fremdeles holder ekstremt høye priser på gammeldagse plastkort. Dette viser seg å være et positivt resultat rett på bunnlinjen når året er omme.

Det aller beste er at det som leveres er fullt digitalisert og at personer kan få digital CV rett på sin telefon for visning av alle typer kompetanse, sertifisert, dokumentert og annen relevant kompetanse. Hele din virksomhet kan få digitale kompetansebevis på alle fagområder (pr i dag gjelder dette ikke Arbeidsvaslingsbevis som er samlet i et register).

Sekretariat
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.
Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Synliggjøring av bransjen 
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som forvalter regelverket.

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID ivaretar medlemmenes interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har i mange år hjulpet medlemmene med å holde seg oppdatert vedrørende regelverk og nyheter. Instruktører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kunder!

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer for arbeidsvarsling, trafikkdirigering eller veiarbeid generelt.

Markedsføring
Som medlem i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID kan du bli med i vår søkbare kursdatabase med ulike kurs dtevet av Kursguiden. Basen blir brukt av firmaer som ønsker kurs av interesse der de enkelt kan finne frem til aktuelle kurs på et aktuelt sted.

Fagmiljø
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID har et eget styre som gjenspeiler gruppens kompetanseområder. Styret skal være sekretariatets rådgiver i fagspørsmål og fremme bransjens interesser.

Fellesskap i BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID gir fellesskap med andre instruktører, veidirigenter og andre som jobber for et sikkert og trygt veiarbeid gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar. I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes.

BRANSJEGRUPPE SIKKERT VEIARBEID jobber også for dine interesser vedrørende regelverk som er på gang i Europa gjenom kontakt mot Sverige og andre land. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner!
Bli medlem!